zidni panel

metalna smaonoseca izolaciona ploca od poliuretana namenjena industrijskoj i komercijalnoj izgradnji i opstoj podeli

po zahtevu mozemo da proizvedemo termo-izolacione ploce od policijanat pene (PIR) sa 30 min otpora na vatru

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine l izmedju dve povrsine za jednu plocu sa spoljasnjom stranom od celika sirine 0.4 mm i unutrasnjom stranom od celika sirine 0.4 mm podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterecenja

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine l izmedju dve povrsine za jednu plocu sa spoljasnjom stranom od aluminijuma sirine 0.6 mm i unutrasnjom stranom od aluminijuma sirine 0.6 mm podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterecenja

 

 

Dozvoljena opterecenja

tabela sadrzi dozvoljene slobodne velicine u metrima za svakog uniformno rasporedjeno opterecenje izracunato na osnovu eksperimentalnih podataka , kako bi se osigurala maksimalna strelica manja od l/200 uzimajuci u obzir faktor sigurnosti(za forsiranje preloma na savijanje) veca ili jednaka sa 3

 

koeficijent termickog transfera

vrednosti su utvrdjenje u akreditovanoj laboratoriji, pomocu vrednosti lambda toplotne provodljivosti (mereno na 10 stepeni celzijusa) od 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), u skladu sa EN 12667:2002

Elementi građevinske limarije se finiširaju zaštitnom plastifikacijom u više boja prema tzv. RAL karti
BOJE