fasadni panel sa mineralnom vunom

Metalna, samonoseća, izolaciona ploča od mineralne vune sa skrivenom fiksacijom, namenjena izgradnji industrijskih i komercijalnih objekta, koja načinom fiksacije nudi izvanrednu estetiku i trajnost. Spoj ovakvog tipa ploče omogućava vertikalnu kao i horizontalnu montažu. Preporučuje se korišćenje ove vrste ploča u situacijama gde je potreban visok otpor na vatru.

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine (l) između dve površine za jednu ploču sa spoljašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, i unutrašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterećenja (p).

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine (l) između dve površine za jednu ploču sa spoljašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, i unutrašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterećenja (p).

Dozvoljena opterecenja

Tabela sadrži dozvoljene slobodne veličine (l) u metrima, za svako uniformno raspodeljeno opterećenje (p), izračunato na osnovu eksperimentalnih podataka, kako bi se osigurala maksimalna strelica (f) manja (najviše jednaka) od l/200, uzimajući u obzir faktor sigurnosti (za forsiranje preloma na savijanje) veća ili jednaka sa 3.

 

koeficijent termickog transfera

Vrednosti su utvrđene u akreditovanoj laboratoriji, pomoću vrednosti lambda toplotne provodljivosti (mereno na 10°C) od 0,041 W/mK kamene vune sa vertikalnom orijentacijom vlakana, u skladu sa EN 12667:2002.

Elementi građevinske limarije se finiširaju zaštitnom plastifikacijom u više boja prema tzv. RAL karti
BOJE