krovni panel sa mineralnom vunom

Metalna, samonoseća, izolaciona ploča od mineralne vune, opremljena sa 5 nabora, namenjena iskošenim krovnim površinama sa minimalnim nagibom od 7%. Preporučuje se korišćenje ove vrste ploča u situacijama gde je potreban visok otpor na vatru.

Zavisno od debljine izolacije, vatrootpornost panela je od:
-REI 60min
-REI 120min
-REI 180min

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine (l) između dve površine za jednu ploču sa spoljašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, i unutrašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterećenja (p).

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine (l) između dve površine za jednu ploču sa spoljašnjom stranom od čelika širine 0,6 mm, i unutrašnjom stranom od čelika širine 0,6 mm, podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterećenja (p).

 

Dozvoljena opterecenja

Tabela sadrži dozvoljene slobodne veličine (l) u metrima, za svako uniformno raspodeljeno opterećenje (p), izračunato na osnovu eksperimentalnih podataka, kako bi se osigurala maksimalna strelica (f) manja (najviše jednaka) od l/200, uzimajući u obzir faktor sigurnosti (za forsiranje preloma na savijanje) veća ili jednaka sa 3.

 

koeficijent termickog transfera

Vrednosti su utvrđene u akreditovanoj laboratoriji, pomoću vrednosti lambda toplotne provodljivosti (mereno na 10°C) od 0,041 W/mK kamene vune sa vertikalnom orijentacijom vlakana, u skladu sa EN 12667:2002.