Krovni panel

Krovni panel - metalnia , samonoseća, izolaciona ploča od poliuretana, opremljena sa 5 nabora, namenjena iskošenim krovnim površinama sa minimalnim nagibom od 7%.

po zahtevu mozemo da proizvedemo termo-izolacione ploce od policijanat pene (PIR) sa 30 min otpora na vatru

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine (l) izmedju dve povrsine za jednu plocu sa spoljasnjom stranom od celika sirine 0.5 mm i unutrasnjom stranom od celika sirine 0.4 mm podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterecenja

tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine izmedju dve povrsine za jednu plocu sa spoljasnjom stranom od celika sirine 0.6 mm i unutrasnjom stranom od celika sirine 0.5 mm podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterecenja

Dozvoljena opterecenja

tabela sadrzi dozvoljene slobodne velicine u metrima za svakog uniformno rasporedjeno opterecenje izracunato na osnovu eksperimentalnih podataka , kako bi se osigurala maksimalna strelica manja od l/200 uzimajuci u obzir faktor sigurnosti(za forsiranje preloma na savijanje) veca ili jednaka sa 3

 

koeficijent termickog transfera

vrednosti su utvrdjenje u akreditovanoj laboratoriji, pomocu vrednosti lambda toplotne provodljivosti (mereno na 10 stepeni celzijusa) od 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), u skladu sa EN 12667:2002

Elementi građevinske limarije se finiširaju zaštitnom plastifikacijom u više boja prema tzv. RAL karti
BOJE