Frigo panel

Metalna, samonoseća, izolaciona ploča od poliuretana sa lavirint spojem, namenjena izgradnji skladišta i hladnjača. Sistem spoja ove ploče obezbeđuje odlične performanse koje značajno doprinose smanjenju gubitka toplote.

Na zahtevu možemo da proizvodimo termo – izolacione ploče od poliizocijanat pene (PIR) sa 30 minuta otpora na vatru.

Tabela dozvoljenih opterecenja

Garantovane maksimalne vrednosti daljine (l) između dve površine za jednu ploču sa spoljašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, i unutrašnjom stranom od čelika širine 0,5 mm, podvrgnut na uniformnoj raspodeli opterećenja (p).

 

 

 

Dozvoljena opterecenja

Tabela sadrži dozvoljene slobodne veličine (l) u metrima, za svako uniformno raspodeljeno opterećenje (p), izračunato na osnovu eksperimentalnih podataka, kako bi se osigurala maksimalna strelica (f) manja (najviše jednaka) od l/200, uzimajući u obzir faktor sigurnosti (za forsiranje preloma na savijanje) veća ili jednaka sa 3.

 

koeficijent termickog transfera

Vrednosti su utvrđene u akreditovanoj laboratoriji, pomoću vrednosti lambda toplotne provodljivosti (mereno na 10°C) od 0,021 W/mK (0,017 kcal/mhC), u skladu sa EN 12667:2002.

Elementi građevinske limarije se finiširaju zaštitnom plastifikacijom u više boja prema tzv. RAL karti
BOJE