Armatura mreza

U građevinarstvu zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primenu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali) i dr. Orebrene hladno vučene čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se armaturna mreža. Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara .

Dimenzije mreze : 2150x6000mm

Velicina okca : 150x150mm

Debljina : 4 do 12 mm (Raspolozivo na stanju od 4 do 8 mm debljine)